Dita e luftës kundër bullizmit

Në ditën e luftës kundër  bullizimit Shkolla E Mesme Jopublike “Mehmet Akif”-Djem organizoi një aktivitet informues dhe ndërgjegjësues me nxënësit e klasave të 10-ta. Në aktivitet morën pjesë nxënësit e shkollës së bashku me mësuesit . Gjatë aktivitetit nxënësit u informuan për format në të cilat shfaqet bullizmi, për efektet dhe pasojat që ka bullizmi…