Në kuadër të procesit mësimor e edukativ, në datën 23 Tetor, nxënësit e shkollës së mesme jopublike “Mehmet Akif” Djem, zhvilluan një shëtitje në Pezë. Kjo shëtitje, përveç argëtimit dhe shplodhjes së tyre, synonte bashkëpunimin e tyre me njëri-tjetrin, ashtu dhe njohjen nga afër me natyrën. Nxënësit zhvilluan lojëra të ndryshme, të tilla si: tërheqje litari, lojëra me top, gara vrapimi, futboll etj. Ndarja në grupe në këto lojëra shtoi konkurrencën dhe emocionet mes tyre. Në fund rezultati ishte i padiskutueshëm, të gjithë nxënësit meritonin fitoren, e cila u shoqërua me buzëqeshje, përqafime të ngrohta dhe fjalë të sinqerta.