Në kuadër të javës së historisë edhe gjeografisë në “Mehmet Akif” Djem u zhvillua konkursi me temë: “Të njohim shqipërinë”. Në të morën pjesë nxënësit e klasave të 10-a dhe 11-a, të pranishëm ishin dhe mësuesit dhe stafi i shkollës. Krahas argëtimit dhe përfitimit të njohurive të reja u shpallën edhe dy klasat fituese, 11- A  për klasat e 11- A dhe 10- A për klasat e 10-A.të 11-A etj.